Εμπιστευτικότητα

Εμπιστευτικότητα

http://www.bestoffers-gr.com/έχει δεσμευτεί για τη διασφάλιση του απαραβίαστου των πληροφοριών, που περιέχει προσωπικά δεδομένακαι που παρέχονται από τους χρήστες ονλινε και συμπληρώνοντας τις αιτήσεις για εγγραφή. Η ανίχνευση είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η πληροφορία απαιτείται από κρατικά όργανα ή υπαλλήλους εντεταλμένα από το νόμο να ζητούν και να συλλέγουν πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων και στην τήρηση στο διάταγμα. http://www.bestoffers-gr.com/ μπορεί να παρέχει στατιστικές πληροφορίες που συλλέγονται για την επισκέψεις στην ιστοσελίδα στους διαφημιστές / διαφημιστικές εταιρείες, που κρατούν στατιστικά στοιχεία για τα κλικ σε πανό τα διαφήμισα λάβαρα τους και σύνδεσμοι, να καταρτίζει εσωτερικές στατιστικές, καθώς και για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

Με την αποδοχή των όρων αυτών, ο Χρήστης συμφωνεί με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης εμπορίας. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση προς http://www.bestoffers-gr.com/ η άμεσα προς [email protected]