Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση του sait: http://www.bestoffers-gr.com/. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν μια σύμβαση μεταξύ εσάς και http://www.bestoffers-gr.com/, με τους οποίους εσείς έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τις εκδουλεύσεις αυτού του site για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, εάν παρατηρείτε τους παρακάτω όρους. Με την πρόσβαση (loading) της ιστοσελίδας εσείς συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και κοινές προϋποθέσεις και κάθε μεταγενεστερεις τροποποιήσεις στους αυτούς και αναλαμβάνεται την υποχρέωση να συμμορφωθείτε με τους όρους αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω, σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

I.Βασικές έννοιες

Υπό αυτές τις συνθήκες:

«Καταναλωτής» είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες στην ιστοσελίδα.

“Υπηρεσία / υπηρεσίες” στην ιστοσελίδα περιλαμβάνουν:

  • την πρόσβαση των πληροφοριακών πόρων / δεδομένα του σάιτ, που παρέχονται μέσω σε πρόγραμμα περιήγησης στο Web
  • την πρόσβαση στις κριτικές και παραχώρηση τις εκτιμήσεις στην ιστοσελίδα
  • την δημιουργία και εξατομίκευση των προφίλ των χρηστών, μέσω της καταχωρίσεως, η οποία παρέχει πρόσθετες δυνατότητες για την πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών
  • την παραλαβή της εμαιλ – δελτία από τους εγγεγραμμένους χρήστες του site

«Κακόβουλες επιθέσεις από τρίτους” – πράξεις ή παραλείψεις τρίτων που βρίσκονται σε σύγκρουση με τους κανόνες τις δεοντολογίες, συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι μόνο, την υπερφόρτωση του διακομιστή, την διείσδυση του διακομιστή, κλοπή δεδομένων, κλπ.

II.Γενικές διατάξεις

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι δεσμευτικές μόνο στη σχέση ανάμεσα σε εσάς ως χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και http://www.bestoffers-gr.com/. Εσείς έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό τόπο μόνο για προσωπικούς / μη-εμπορικούς σκοπούς. Όταν προσθέτετε μια θέση / σχόλιο στο φόρουμ,εσείς συμφωνείτε να μην δημοσιεύετε διαφημιστικά μηνύματα, να μην παραβιάζετε τους καλούς τρόπους και να μην προσβάλετε τους άλλους συμμετέχοντες στη συζήτηση. Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για τις απόψεις που εκφράζονται από εσάς.

III.Πνευματικές ιδιοκτησίες

1.Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επάνω των πληροφοριακών πόρων και τα υλικά, που δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα, αποτελούν αντικείμενο προστασίας σύμφωνα με τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών και μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους είναι ένα αδίκημα και συνεπάγεται αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη σύμφωνα με τηβουλγαρική νομοθεσία.

IV.Εμπιστευτικότητα

http://www.bestoffers-gr.com/έχει δεσμευτεί για τη διασφάλιση του απαραβίαστου των πληροφοριών, που περιέχει προσωπικά δεδομένακαι που παρέχονται από τους χρήστες ονλινε και συμπληρώνοντας τις αιτήσεις για εγγραφή. Η ανίχνευση είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η πληροφορία απαιτείται από κρατικά όργανα ή υπαλλήλους εντεταλμένα από το νόμο να ζητούν και να συλλέγουν πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων και στην τήρηση στο διάταγμα. http://www.bestoffers-gr.com/ μπορεί να παρέχει στατιστικές πληροφορίες που συλλέγονται για την επισκέψεις στην ιστοσελίδα στους διαφημιστές / διαφημιστικές εταιρείες, που κρατούν στατιστικά στοιχεία για τα κλικ σε πανό τα διαφήμισα λάβαρα τους και σύνδεσμοι, να καταρτίζει εσωτερικές στατιστικές, καθώς και για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

Με την αποδοχή των όρων αυτών, ο Χρήστης συμφωνεί με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης εμπορίας. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση προς http://www.bestoffers-gr.com/ η άμεσα προς [email protected]

V.Ο περιορισμός της ευθύνης

http://www.bestoffers-gr.com/ κάνει ό, τι είναι δυνατόν για να κρατήσει στο site μια σωστή, ακριβή και επίκαιρη πληροφορία, χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα να συμβαίνουν τυχαία αντικειμενικών διαφόρων ή παραλείψεις. http://www.bestoffers-gr.com/ δεν ευθύνεται για τις συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημίες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με την πρόσβαση, την χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής της ιστοσελίδας. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με αυτό το site παρέχονται σύμφωνα με την βουλγαρική νομοθεσία, χωρίς εγγύηση από http://www.bestoffers-gr.com/ για το απαραβίαστο και την ασφάλεια από κακόβουλες επιθέσεις από τρίτους.

http://www.bestoffers-gr.com/ δεν ευθύνεται για τις υποκειμενίκεις αντιλήψεις και την ερμηνεία της ακρίβειας, της πληρότητας ή της χρησιμότητας των πληροφοριακών πόρων σε αυτό το site.

http://www.bestoffers-gr.com/ δεν ευθύνεται για της πληροφορίας (συμπεριλαμβανομένων αυτής της πληρότητας και ακρίβειας) που περιέχεται στις ιστοσελίδες στις οποίες αυτό το site περιέχει συνδέσμους.

http://www.bestoffers-gr.com/ έχει το δικαίωμα αποζημίωσης για όλες τις βλάβες, δαπάνες και αξιώσεις τρίτων που είναι αποτελέσματα από την παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και / ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση τις υπηρεσίες αυτού του sait.

VI. Υπηρεσίεςπου απαιτούν εγγραφή.

http://www.bestoffers-gr.com/ διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες σχετικά με την υποχρεωτική εγγραφή. Οι υπηρεσίες αυτές είναι:

  • Η ικανότητα για την δημοσίευση τα σχόλια.
  • Η δυνατότητα για την συμπλήρωση του συγγραφέα και προφίλ της χρήστης.
  • Η απόκτηση του δελτίου με τις ειδήσεις στο sait.

Εσείς μπορείτε να πάρετε μια ελεύθερη και πλήρη πρόσβαση σε τμήματα του σιτε, που απαιτούν εγγραφή, αν δημιουργήσετε ένα προσωπικό προφίλ. Στο προφίλ σας, είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε πλήρη, ακριβή, αλήθεια και ακρίβεια πληροφορία.

http://www.bestoffers-gr.com/ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει αν θα χορηγήσει (λογαριασμός) στο χρήστη, να αφαιρέσει ή να περιορίζει προφίλ των χρηστών ως κατά την κρίση της, θεωρεί απαράδεκτοι και σε περιπτώσεις που υπάρχουν ευλογές υποψίες της παραβίασης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

http://www.bestoffers-gr.com/ διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει τα παραπάνω δωρεάν υπηρεσίες με την ταχυδρόμηση ένα μήνυμα στην ιστοσελίδα.

VII.Διαφημίσεις που τρέχουν για λογαριασμό της http://www.bestoffers-gr.com/

Η http://www.bestoffers-gr.com/ δύναται και διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει και να διαχειρίζεται διαφημίσεις στα ακόλουθα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook.com και συνεργαζόμενα δίκτυά του, Google.com και συνεργαζόμενα δίκτυά του, Youtube.com και συνεργαζόμενα δίκτυά του.

VIII.Αλλαγές.

http://www.bestoffers-gr.com/ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή καινα δημοσιεύει αμέσως τις αλλαγές αυτές στο sait, μαζί με ένα μήνυμα σχετικά με τις αλλαγές στους Γενικούς Όρους.

Για όλα τα εκκρεμα ζητήματα με τους παρόντες Γενικούς Όρους εφαρμόζεται την βουλγαρική νομοθεσία.

Οι παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις τεθούν σε ισχύ την 01.08.2014.

 

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας http://www.bestoffers-gr.com/, για να ζητήσετε τις ερωτήσεις σας ή απλά θέλετε να επωφεληθείτε από την εγγύηση, την οποία δώσουμε , παρακαλώ να το κάνετε στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
[email protected]

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας!

Συγχαρητήρια!

Bestoffers-gr.com